Jeugdautoriteit begint analyse gegevens Pilot Informatievoorziening

Sinds de start van de Pilot Informatievoorziening heeft de Jeugdautoriteit (JA) belangrijke data van jeugdhulpaanbieders en jeugdzorgregio’s verzameld en verwerkt. De JA gebruikt de proefperiode van de Pilot om te bepalen wat er nodig is voor het vroeg detecteren van risico’s op het wegvallen van jeugdzorg. De eerste conclusies presenteert de JA op 20 december 2022.

De Jeugdautoriteit heeft inmiddels de beschikking over de gegevens van drie meetmomenten. Jeugdhulpaanbieders en gemeenten uit de regio’s Rotterdam Rijnmond en Hart van Brabant hebben hiervoor inzicht gegeven in hun cijfers, van financiële gegevens tot instroom en informatie over personele bezetting.

Afdelingshoofd Monitoren en Signaleren Sabrina van Miltenburg: “We zien dat zorgelijke situaties bij jeugdhulpaanbieders in de pilotregio’s op basis van actuele cijfers eerder worden opgemerkt dan op basis van de gebruikelijke data over aanbieders en regio’s in de rest van Nederland. Hoe eerder risico’s op discontinuïteit van jeugdhulp bij ons zichtbaar zijn, hoe beter de Jeugdautoriteit partijen kan faciliteren bij het aanpakken van de problemen.”

Op 20 december 2022 biedt de Jeugdautoriteit de evaluatie van de Pilot aan in de stuurgroep van de convenantspartners.

Lees meer over de Pilot Informatievoorziening

Ontwikkelen regiovisies jeugdhulp heeft meerwaarde

Uit onderzoek van de Jeugdautoriteit blijkt dat circa twee derde van alle jeugdzorgregio’s een regiovisie ontwikkeld heeft. De Jeugdautoriteit adviseert regio’s die nog geen regiovisie hebben deze snel te ontwikkelen en te laten voldoen aan de Norm voor Opdrachtgeverschap.

Lees het onderzoeksrapport

Wat kan de Jeugdautoriteit voor uw gemeente betekenen?

Deze zomer heeft de Jeugdautoriteit een digitale brochure gepubliceerd waarin de rol van de JA richting gemeenten wordt toegelicht. Naar aanleiding van de verspreiding van deze brochure treden steeds meer gemeenten in contact met de Jeugdautoriteit.

Download de brochure

Verhuizing Jeugdautoriteit

Op woensdag 31 augustus is de Jeugdautoriteit verhuisd. De Jeugdautoriteit heeft de 21e etage van de Hoftoren verruild voor een nieuw onderkomen in Den Haag: Terminal Noord aan de Schedeldoekshaven.

Hoe kom ik in contact met de Jeugdautoriteit?

Abonneer je gratis op het online magazine van de Jeugdautoriteit en ontvang zes keer per jaar de nieuwe editie altijd direct in je mailbox.