Foto Tineke Dijkstra

Jeugdautoriteit pleit voor implementatie van oplossingen in plaats van meer onderzoeken

In het onderzoeksrapport ‘Inventarisatie Onderzoeken Gecertificeerde Instellingen’ heeft de Jeugdautoriteit aanbevelingen uit onderzoeken naar de jeugdbeschermingssector van de afgelopen vijf jaar verzameld. Bij het ontwikkelen van maatregelen om tijdige jeugdhulp te realiseren zou gebruik moeten worden gemaakt van bestaande kennis, in plaats van met nieuwe onderzoeken naar problematiek steeds opnieuw het wiel uit te vinden.

Lees het rapport Inventarisatie Onderzoeken Gecertificeerde Instellingen

Definities en achtergrondinformatie van door de Jeugdautoriteit veelgebruikte begrippen

De Jeugdautoriteit gebruikt – net als andere partijen in het jeugdstelsel – woorden en begrippen waarvan de betekenis niet altijd eenduidig is. Het woord ‘casuïstiek’ bijvoorbeeld duidt onder jeugdhulpprofessionals op de casus van een kind of gezin. Bij de Jeugdautoriteit bestaat casuïstiek uit zorgaanbieders waar de continuïteit van jeugdhulp in gevaar komt door problemen in de bedrijfsvoering. In de JA-onderwerpenlijst vind je meer informatie over de begrippen die de Jeugdautoriteit veel gebruikt.

Naar de onderwerpenlijst op de website

Onderzoek Jeugdautoriteit toont aan: ontwikkelen regiovisies heeft meerwaarde

Uit onderzoek van de Jeugdautoriteit blijkt dat circa twee derde van alle jeugdzorgregio’s een regiovisie ontwikkeld heeft. Vermindering van regeldruk krijgt in weinig regiovisies aandacht, terwijl dat een belangrijke transformatiedoelstelling is en in de gehele sector een knelpunt vormt. De Jeugdautoriteit adviseert regio’s die nog geen regiovisie hebben deze snel te ontwikkelen en daarin expliciet aandacht te besteden aan administratieve lastenvermindering.

Download het Onderzoeksrapport Regiovisies Jeugdhulp

Volg voor het laatste nieuws de Jeugdautoriteit op LinkedIn.