Met het Kennis- en Informatiepunt Tarieven is de Jeugdautoriteit begonnen met het delen van kennis, onderzoek en jurisprudentie over de totstandkoming van jeugdzorgtarieven. Adviseur monitoren en signaleren Michel de Visser: “Als gemeenten en aanbieders kunnen putten uit werkwijzes die elders goed werken, hoeven ze het wiel niet opnieuw uit te vinden.”

Waarom zet de JA een K&I-punt Tarieven op?

Michel de Visser: “De formele aanleiding voor het K&I-punt Tarieven is het convenant ‘Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp’: daarin is afgesproken dat er een loket moet komen met informatie over de totstandkoming van tarieven in de jeugdzorgsector. De Jeugdautoriteit constateert al langer dat er veel gedoe is over tarieven tussen gemeenten en aanbieders. Sinds 2015 zijn er meer dan 50 rechtszaken gevoerd over aanbestedingen en tarieven in de jeugdzorg. De gemeente bedenkt wat er nodig is aan jeugdzorg, en wat dat zou moeten kosten. Vervolgens ontstaat er soms discussie, omdat aanbieders vinden dat de gemeente in dat proces verkeerde aannames heeft gedaan. De gemeente vindt dan weer dat aanbieders hun kosten niet goed onderbouwen.”

In het convenant ‘Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp’ heeft de Jeugdautoriteit met de BGZJ, de VNG en de ministeries van JenV en VWS afspraken gemaakt over het voorkomen van continuïteitsrisco’s in de jeugdzorg. Een van die afspraken was het inrichten van het Kennis- en informatiepunt Tarieven.

Download de poster met uitleg over het convenant

Wat is het doel van het K&I-punt Tarieven?

“Met het K&I-punt Tarieven wil de Jeugdautoriteit helpen de jeugdzorgsector transparanter te maken voor aanbieders en gemeenten. Iedere regio regelt aanbesteding, uitvoering en evaluatie van jeugdzorg op een andere manier. Als aanbieders en gemeenten goede voorbeelden, analyses en adviezen over de methode achter jeugdzorgtarieven kunnen raadplegen, kan dat leiden tot meer harmonisatie in de sector. Stel je een jeugdzorgregio voor die een nieuwe aanbesteding start: wanneer zij kunnen putten uit werkwijzes die elders in het land naar tevredenheid worden toegepast, hoeven ze het wiel niet opnieuw uit te vinden. Op den duur heeft dat een positief effect op de uniformiteit van de jeugdzorg.”

De Jeugdautoriteit gaat geen zorgtarieven adviseren of voorschrijven; dat past niet in de wettelijke taak van de JA. Op wat voor vragen kan het K&I-punt Tarieven antwoord geven?

“Een gemeente en aanbieder kunnen bij een aanbesteding bijvoorbeeld een discussie voeren over reiskosten. Hoe kun je reiskosten berekenen, en hoe kom je tot een redelijk tarief? Als zij met die vraag aankloppen bij het K&I-punt Tarieven zal de JA inderdaad geen bedragen gaan noemen. De JA gaat nu eenmaal niet over het aantal cent dat per kilometer in rekening wordt gebracht. Wel kan de JA inventariseren hoe op verschillende plekken in het land reiskosten worden berekend en welke afspraken daarover worden gemaakt. De JA deelt dan bruikbare informatie: in 80% van de gevallen worden reiskosten zo geregeld, of neem eens een kijkje in die en die regio, daar hebben ze onlangs een interessante oplossing geïmplementeerd. Daarna delen wij deze informatie op het online portaal op jeugdautoriteit.nl/tarieven.”

Portret Michel de Visser
Michel de Visser is senior adviseur monitoren en signaleren bij de Jeugdautoriteit.

Kan het K&I-punt aanbieders helpen als ze te kampen hebben met tarieven die niet kostendekkend zijn?

“De rol van de Jeugdautoriteit is voorlichtend, niet voorschrijvend. Met het K&I-punt Tarieven bieden we publicaties, handreikingen en jurisprudentie, we kunnen bijeenkomsten organiseren, vragen beantwoorden, onderzoeken verzamelen en zelf onderzoek doen. Om dat allemaal goed te kunnen doen overleggen we met een expertgroep van aanbieders, gemeenten en regio’s. Maar wat we niet gaan doen is vaststellen wat algemeen kostendekkende tarieven zijn voor jeugdzorgproducten.

“Tarieven in de jeugdzorg hoeven ook niet in alle gevallen voor alle aanbieders kostendekkend te zijn. We hebben in Nederland een jeugdzorgsysteem met marktwerking. Daarbij kunnen minder goed presterende aanbieders afvallen. Een tarief moet voor het gros van de aanbieders tenminste kostendekkend zijn, maar niet voor iedereen.”

“Dat gezegd hebbende: in het zorgstelsel is het belang van het kind voor zowel aanbieders als gemeenten in principe leidend. Gemeenten willen niet dat zorgaanbieders hoge winsten boeken, maar ze willen aanbieders ook zeker niet afknijpen. Het doel is om met het beschikbare budget zoveel mogelijk kinderen goed te helpen. Met het Kennis- en Informatiepunt Tarieven wil de Jeugdautoriteit daaraan bijdragen.”

Abonneren op JA Magazine

Abonneer je gratis op het online magazine van de Jeugdautoriteit en ontvang zes keer per jaar de nieuwe editie altijd direct in je mailbox.

Lees verder:

  • Nicolette Kroon was projectleider bij de casus Levvel5 namens de gemeente Amsterdam;
  • Mariënne Verhoef, bestuurder van Levvel, over de impact van COVID-19 op jeugdhulp;
  • Bas Timman (Jeugdformaat) over de rol van de Jeugdautoriteit in het stelsel.