Foto Tineke Dijkstra

Save the date: webinar ‘Rode draden in tarievenonderzoeken’ 

De Jeugdautoriteit organiseert op donderdag 23 mei tussen 13.30 en 14.30 uur het webinar ‘Rode draden in tarievenonderzoeken’. In dit webinar zoomen we in op de manier waarop tarieven zijn opgebouwd, welke rode draden hierin te ontrafelen zijn en hoe gemeenten en jeugdhulpaanbieders tot een goed jeugdzorgtarief kunnen komen.
Interesse? Meld je alvast aan met het aanmeldformulier. Binnenkort delen we meer informatie over de inhoud van het webinar.

Analyse: financiële ontwikkelingen jeugdhulp en impact loonstijging

De Jeugdautoriteit publiceert begin volgende maand gelijktijdig twee analyses: de trendanalyse ‘Financiële ontwikkelingen in de jeugdhulpsector’ en de impactanalyse ‘Nieuwe cao jeugdzorg’.
De trendanalyse geeft, op basis van financiële kengetallen van de jaren 2018 tot en met 2022, inzicht in de ontwikkeling van het financieel resultaat in de jeugdhulpsector. De impactanalyse gaat in op de impact en gevolgen die de loonstijging, zoals vastgelegd in de Cao Jeugd, met zich meebrengt. Wilt u de rapporten op de dag van verschijning direct in uw inbox ontvangen? Mail dan naar communicatie@jeugdautoriteit.nl.

Lage bezettingsgraad in gesloten jeugdzorg brengt continuïteitsrisico’s met zich mee

Er wordt landelijk gestreefd naar afbouw van de gesloten jeugdzorg. De Jeugdautoriteit heeft vorig jaar aangegeven dat deze afbouw zonder gelijktijdige ontwikkeling van alternatieven leidt tot continuïteitsproblemen van zorg. Uit de onlangs gepubliceerde Monitor JeugdzorgPlus, waarin de Jeugdautoriteit de capaciteit en bezetting van de gesloten jeugdzorg volgt, blijken deze continuïteitsproblemen zich nu voor te doen. Volgens de Jeugdautoriteit moet de afbouw van de gesloten jeugdzorg en opbouw van alternatieven gecontroleerd gebeuren, met aandacht voor consequenties en reële alternatieven.

Lees meer over de Monitor JeugdzorgPlus

Wat doet de Jeugdautoriteit in 2024?

Benieuwd naar de activiteiten van de Jeugdautoriteit dit jaar? Bekijk ons Jaarplan 2024, met onder meer aandacht voor vroegsignalering, het Early Warning System, verschillende onderzoeken en samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit.

Bekijk ons Jaarplan 2024

Website vernieuwd

Onze website is vernieuwd. De pagina’s onder Over de Jeugdautoriteit en Wat doet de Jeugdautoriteit? zijn geactualiseerd en geven nu beter weer hoe onze toezichthouders, adviseurs en onderzoekers te werk gaan. Ook hebben we een Medewerkerspagina toegevoegd, waarop alle medewerkers van de JA te vinden zijn.

Veelgestelde vragen over tarieven

Is over onderaanneming van jeugdzorg btw verschuldigd? En waarom is de ene jeugdzorginstelling wel vennootschapsbelasting verschuldigd en de ander niet? Via ons Kennis- en Informatiepunt Tarieven kregen we onlangs deze vragen binnen. Bekijk de antwoorden, die zijn afgestemd met de Belastingdienst, op onze website.
Naar de veelgestelde vragen op het Kennis- en Informatiepunt Tarieven

Meer nieuws op jeugdautoriteit.nl