Foto Tineke Dijkstra

Terugkijklink webinar ‘Rode draden in tarievenonderzoeken’

Medio juli verschijnt het rapport ‘Rode draden in tarievenonderzoeken’, waarvoor de Jeugdautoriteit heeft onderzocht op welke manier tarieven in de jeugdzorg zijn opgebouwd. Welke rode draden zijn hierin te ontrafelen en hoe komen gemeenten en jeugdhulpaanbieders tot een goed tarief?

Op donderdag 23 mei heeft de Jeugdautoriteit een webinar over dit onderzoek georganiseerd, dat is terug te kijken op onze website. 

Kijk het webinar terug

Jeugdautoriteit blikt in nieuw jaarverslag terug op vijfjarig bestaan

De Jeugdautoriteit heeft op Verantwoordingsdag het jaarverslag 2023 aangeboden aan staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen en de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Dit jaarverslag is een jubileumeditie, vanwege het vijfjarig bestaan van de JA. In het jaarverslag blikken medewerkers en externe betrokkenen terug op 2023 en op vijf jaar Jeugdautoriteit.

Bekijk het Jaarverslag 2023

Aankomende publicaties in 2024

Op onze nieuwe webpagina ‘Aankomende publicaties’ staat een overzicht van alle onderzoeken en andere publicaties waar de Jeugdautoriteit dit jaar aan werkt.

Naar de pagina met aankomende publicaties 

Financiële positie grote jeugdhulpaanbieders steeds problematischer

De financiële situatie van middelgrote en grote jeugdhulporganisaties staat onder druk. Zij hebben het financieel steeds zwaarder vanwege hoog ziekteverzuim, fors gestegen personeelskosten en hoge energielasten. De loonstijging die recent is vastgelegd in de Cao Jeugdzorg maakt de financiële positie van met name grote aanbieders extra kwetsbaar. Dit blijkt uit de trendanalyse ‘Financiële ontwikkelingen in de jeugdhulpsector’ en de impactanalyse ‘Nieuwe cao jeugdzorg’, die de Jeugdautoriteit eind april heeft gepubliceerd.

Bekijk het nieuwsbericht en de rapporten 

Capaciteit en bezetting JeugdzorgPlus in 2023 licht gedaald

De capaciteit van de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) is in 2023 licht gedaald. Op 31 december 2023 waren er in Nederland 581 plaatsen in de JeugdzorgPlus beschikbaar, tegenover 609 aan het begin van 2023. Ook de bezetting is licht gedaald, van 503 jeugdigen begin 2023 naar 495 eind 2023. De bezettingsgraad bedroeg eind 2023 gemiddeld 85 procent. Dat blijkt uit de Monitor JeugdzorgPlus van de Jeugdautoriteit, met peildatum 31 december 2023. De eerstvolgende monitor verschijnt in juli.

Lees het nieuwsbericht en bekijk de monitor

Meer nieuws op jeugdautoriteit.nl